Ειδη αποκαταστασης

foto1
ΝΟΣ. ΚΛΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ
foto2
ΝΟΣ. ΚΛΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
foto3
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
foto4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
foto5
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
foto6
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σημείωση: Η εταιρία μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη ειδών από τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και ενημέρωση σχετικά με τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά