Το νέο κατάστημα “ΥΓΕΙΑ + ΦΡΟΝΤΙΔΑ” βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας επί της οδού Ολύμπου, πλησίον του ΚΤΕΛ Λάρισας καθώς και του Γενικού Νοσ. Λάρισας. Δημιουργήθηκε από τον Αδαμάκη Απόστολο πτυχιούχο Μηχανικό Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, διαθέτοντας νέα αντίληψη για τον ρόλο που έχει μια εταιρία στον χώρο της υγείας.

Στόχος αποτελεί ο υψηλός επαγγελματισμός, η ανθρώπινη προσέγγιση και η προσφορά ποιοτικών προϊόντων για τις εκάστοτε ανάγκες στην καλύτερη σχέση κόστους – ποιότητας.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 1348/2004 σχετικά με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.


Product successfully added to the product comparison!